پیشنهادات برندسازی ما

پیشنهادات برندسازی ما

قسمت کوچک و رویین کوه یخی که قابل مشاهده است با ادراک مخاطبان در بازار هدف در ارتباط بوده که منشاء آن، جایی در لایه های زیرین کوه یخی برند و در اقیانوسی از نیازهای احساسی بازار هدف نهفته است. رهپویان به عنوان یک برند به همراه موکلین خود به اعماق اقیانوس نیازهای عاطفی و احساسی بازارهدف ایشان سفرکرده تا راز نهفته برندشان را در ساختار زیرین کوه یخی به مکاشفه بپردازد.

ما ضمن همراهی موکلین خود در درک صحیح و عمیق از نیازهای احساسی و عاطفی مخاطبانشان در بازار هدف، کمک می نماییم تا نگرش افراد نسبت به برند موکلینمان به نحوی ارتقاء یابد که فرد به این ادراک احساسی برسد که با استفاده از آن برند می تواند تصویر متمایز کننده مثبتی از خود در دیگران ایجاد نماید ، همانگونه که دوست دارد دیگران در مورد او بیاندیشند.

مرتبط

 • تحقیقات و آنالیز بازار

 • تحقیقات در زمینه بازار و رقبا
 • میزان آگاهی و نگرش نسبت به برند و نحوه تغییر آن در طول زمان
 • استراتژی کلیدی کانال توزیع موکل و رقبا
 • گرایشات نسبت به برند و نحوه تغییر در طول زمان
 • استراتژی کلیدی قیمت گذاری موکل و رقبا
 • استراتژی برند

 • نوشتن رسالت، ماموریت و ارزشهای سازمان
 • تبیین حیطه فعالیت و کسب و کار
 • تبیین آرکیتایپ برند ، داستان برند، شخصیت برند ، رایحه برند و وعده برند
 • تبیین پیغام برند
 • ارزیابی عمکلرد
 • ایجاد تجربه برند
 • نوآوری
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • طراحی

 • طراحی نام، لوگو و شعار برند
 • طراحی محصول و خدمات
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • مراسم شرکت
 • شخصیت بخشی برند
 • دیجیتال و بازاریابی محتوا

 • تولید و توسعه محتوا
 • توسعه وب
 • بازاریابی دیجیتالی
 • تبیین کانتکس های تولید محتوا
 • اینفوگرام ها