دامنه فعالیت ما

دامنه فعالیت ما

رهپویان یک شرکت مشاوره مدیریتی بین المللی است که به دارندگان کسب و کار های کوچک، متوسط و بزرگ، سازمانهای دولتی، غیر دولتی، موسسات غیرانتفاعی و افرادی که قصد سرمایه گذاری و شروع کسب و کار دارند، خدمات رسانی می نماید. موکلین برند رهپویان در سفر با ما فارغ از دغدغه های همیشگی کسب و کار ، لذت یک زندگی برتر را تجربه خواهند نمود. ما کمک می نماییم که عملکرد موکلینمان بصورت مستمر و ماندگار بهبود یابد، در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی برای محصولات موکلین خود بازارهای جدید ایجاد می کنیم،کمک به طراحی یک زنجیره تامین موثر برای موکلینمان می نماییم، لجستیک و حمل و نقل موکلین خود را پشتیبانی می نماییم ، مشتریان را به مشتری وفادار ارتقاء می دهیم، برند موکلین خود را جهانی میسازیم و سازو کارهای یک ارتباط موثر و دوسویه بین موکل و بازار هدف ایشان را فراهم می نماییم و درسطح بسیار وسیع تر مزیت نسبی و رقابتی ایجاد می نماییم. ما شرکت خود را در جهت فراهم آمدن چنین اهدافی تجهیز نموده ایم.