خدمات و راه حل های ما

خدمات و راه حل های ما

لجستیک

برند رهپویان ارائه دهنده انواع خدمات و راه حلهای جامع در زمینه فورواردرینگ هوایی، دریایی ، ترانزیتی و دامنه وسیعی از خدمات لجیستیکی به عنوان ” راه حلهایی برای توزیع مطلوب” به موکلین خود از سراسر جهان است. دپارتمان لجستیک رهپویان ضمن ارائه مشاوره تخصصی جهت ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های لجستیک موکلین، توسط دفاتر و نمایندگان بین المللی خود در کشور های آلمان، انگلستان، چین، هندوستان، کره جنوبی، ترکیه و امارات، سفری دقیق ، سریع ، مطمئن و بی دغدغه را برای کالای ایشان تضمین می نماید.

توجه به آخرین نیازهای لجیستیکی که با جهانی شدن زنجیره تامین بوجود آمده است

نقاط تاثیر

 • برون سپاریهای رو به رشد فرامرزی
 • ظهور و گسترش بازارهای های جدید
 • افزایش تمایل به استراتژیهای تامین جهانی
 • پیچیده تر شدن ارتباطات زنجیره تامین

فرصت ها

 • شناسایی و استفاده از فرصتهای حاصل از بازارهای جدید
 • سازگاری با قوانین عملیاتی پیچیده داخلی کشورها
 • برنامه های مدیریتی فروش جهت دستیابی به مطلوبیت در زنجیزه تامین
 • کمک در فروش/ آموزش مدیریت ارسال سفارشات
 • به روز نمودن مستمر توانمندی ها در زمینه IT
 • “واحد بازرگانی رهپویان” به عنوان ابزاری برای مدیریت سفارشات خرید

توجه به آخرین نیازهای لجیستیکی که براساس تغییر گرایش کیفی از حمل و نقل هوایی به دریایی و زمینی بوجود آمده است

نقاط تاثیر

تغییر گرایش به حمل و نقل دریابی و زمینی بدلیل  :

 • مقرون به صرفه تر بودن
 • مدیریت بهتر زنجیره تامین
 • محدودیت در تخصیص منابع حمل و نقل هوایی
 • قابلیت مدیریت بهتر در حمل و نقل دریایی و زمینی
 • محدودیت های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه

فرصت ها

 • مهندسی هزینه ( حمل هوایی در مقایسه با حمل دریایی/در مقایسه باحمل زمینی)
 • امکان استفاده از هم پیمانان استراتژیک و راه حلهای نوآورانه در این نوع حمل

توجه به آخرین نیازهای روز افزون لجیستیکی به برنامه های حمل ترکیبی و خدمات حمل مستقیم وجود دارد.

نقاط تاثیر

 • نیاز های رو به گسترش برای حمل مستقیم
 • بهینه نمودن تقاضا و تامین
 • کاهش هزینه و زمان سفر
 • کاهش هزینه های انجام سفارش ، مدیریت موجودی و خواب سرمایه

فرصت ها

 • تسهیلات به هم مرتبط رهپویان در اکثر ورودی شهرهای مهم آسیا
 • تیم سازماندهی شده بین المللی برای پیشتیبانی فوری نیازهای داخلی
 • اتحاد چندگانه انواع شیپرها جهت تسهیل در فرایند لجستیک و حمل