مهرداد دهر آزما

رئیس هیئت مدیره

بررسی چالش های موجود در عصر تکنولوژی و ارتباطات نشان می دهد که امروزه تمامی کشورها با جریان پیچیده ای از تبادلات سرمایه، کالا، خدمات و فن آوری رو در رو هستند و هیچ کشوری در زمینه های تجاری و اقتصادی مستقل از دیگر کشورها نمی باشد. با تکیه بر دانش فنی و تجربیات فراوان بواسطه حضور در جلسات تجاری بین المللی در کشورهای مختلف و فعالیت در زمینه های اقتصادی؛ همواره سعی نموده ام که بر پایه آرمان های شرکت رهپویان، راهکارهای بهینه را در زمینه های بازرگانی و امور لجستیک به موکلین عرضه نمایم. تیم رهپویان با ایجاد فضای رقابتی سالم و با اتکا بر تخصص و تجربه، روند فرایندهای بازرگانی را در دنیای پر تشویش امروز تسهیل نموده و فرصتی را برای موکلین فراهم می آورد تا در زمینه ی امور واردات و صادرات با اطمینان و بدون دغدغه گام بردارند.

 

ارتباط با رئیس هیئت مدیره

لطفا صبر کنید