دیدگاه ها و ارزشهای ما

احترام به حریم خصوصی افراد، امانت داری، احترام به ارزشهای والای انسانی،  ایجاد ارزش ، تاثیر مثبت بر جامعه بخشی از ارزشهای کلیدی  ما هستند.آنچه که برند رهپویان را از سایر برندها متمایز می سازد  تعهد همزمان  به   “ساختن زندگی برتر برای موکلین برند رهپویان ” و “جهان بینی برند رهپویان”  است.

 

  • احترام به حریم خصوصی افراد

حین اینکه از وظایف اصلی ما  گردآوری اطلاعات در ارتباط با محصول، شرکت، کالا، پروموشن و کانال توزیع به طور کلی بازار موکلین مان است ، حساسیت ما به حریم خصوصی افرادی که مستقیم و یا غیر مستقیم با این فراگردها در ارتباط هستند و رعایت این حریم ها بی نهایت و غیر قابل گذشت است.

  • امانت داری

امانت داری اولین شرط برای ایجاد اعتماد متقابل است . ما و موکلینمان هردو به خوبی به این موضوع واقف هستیم که اثر بخشی  همکاریها  تنها و تنها در سایه این اعتماد وارتباط نزدیک میسر خواهد شد. لذا برای این ارتباط می بایست موکلین برند رهپویان به ما  به عنوان وکیل خود اعتماد کامل داشته باشند .برند رهپویان برای جلب اعتماد موکلین،  تعهد خود به حفظ اسرار تجاری موکلینمان تحت هر شرایطی و به صورت کاملا محرمانه وظیفه کلیدی خود می داند و این ارزشی است که ما آن را به عنوان اصل امانت داری برند رهپویان می شناسیم و به آن بسیار پایبند هستیم.

  • احترام به ارزشهای والای انسانی و آزادی افراد

ما به ظرفیت و خواهش افراد به کمال گرایی ، همانند استعداد و دیدگاههای  موکلینمان، فارغ التحصیلان، همکاران  ، متقاضیان استخدام و کلیه افرادی که در حین انجام وظایفمان با آنها آشنا می شویم ، احترام می گذاریم.
برند رهپویان صرف سود فعالیت نکرده و برای انسانها به واسطه ارزشهای انسانی ایشان فارغ از موقعیت و طبقه اجتماعی آنها احترام فراوان قائل است.

  • ایجاد ارزش

خلق ارزش یکی از تعهدات مهم برند رهپویان در سایه پرهیز از خطا و آزمون و ناشی از کنکاش علمی و تخصصی در علت و معلول هاست. فراتر از تنها نظریه پردازی، ما متعهد به ایجاد تغییرات کمی و کیفی مثبت و قابل لمس درکسب و کار موکلین خود هستیم. تلاشهای ما به صورت مستقیم می بایست  باعث تغییر مسیر کسب و کار موکلین به سمت ارتقاء توانمندیهای آنها و ایجاد  مزیت های رقابتی آنها شود. در نهایت فراتر از فقط کسب و کار ، ما به دنبال فراهم آوردن  تجریه یک زندگی بهتر، برتر به دور از دغدغه های معمول برای موکلین برند رهپویان هستیم.

  • تاثیر مثبت بر جامعه

فراتر از مرزهای تجارت ، ما به دنبال تاثیر گذاری مثبت و ماندگار بر جامعه هستیم. ما معتقدیم که مسئولیت اجتماعی  ما به عنوان برند رهپویان ،  فراهم آوردن جهانی  بهتر برای زندگی از طریق فعالیت های فراتر از سود و سود آوری  ما و  موکلینمان است. ما بدنبال وقف بخشی از منابع مالی وزمانی خود برای مکاشفه در  جهت رفع  دغدغه  و مشکلات جهان و جامعه ای هستیم که در آن زندگی می نماییم. یکی از تعهدهای مهم برند رهپویان ، تلاش برای ترقیب و تشویق موکلینمان به حفاظت از منابع و محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی برندها از طریق تولید و عرضه خدمات و کالاهای منطبق و سازگار با محیط زیست باصرف بهینه انرژی و منابع محدود زمین است.