ماموریت ما

شرکت رهپویان طلایی آسیا برند معتبر مشاوره مدیریتی با دامنه فعالیت در سطح بین الملل است که دارای دپارتمانهای متعدد در زمینه استراتژیهای سازمانی و مدیریتی ، تجارت بین الملل ، حمل و نقل بین الملل ، فروش و بازاریابی می باشد. موکلین ما شامل گستره وسیعی از شرکتهای خصوصی ، صنعتی ، دولتی و سازمانهای عام المنفعه در داخل و خارج از کشور می باشند که ما با آنها در شناسایی فرصتهای استثنایی کسب و کار ، چالشهای پیش رو و در نهایت رهایی آنها از دغدغه های معمول کسب و کار و ایجاد تجربه ای متمایز از یک زندگی برتر همسفر هستیم.
راهکارهای پیشنهادی رهپویان ناشی از درک عمیق ما از شرکت و بازار موکلین ما می باشد که ازهمکاری نزدیک ما با آنها در تمامی سطوح سازمانی ایشان بدست آمده است و حصول یک مزیت رقابتی پایدار ، سازمانی توانمندتر و نتایج ماندگارتررا برای موکلین ما تضمین می نماید.
ما به دنبال این هستیم که بتوانیم تجربه ای متمایز از یک زندگی برتر را برای موکلین ، مردم و جامعه خود فراهم آوریم ، تجربه زندگی بدون محدودیت و بدور از دغدغه همراه با حس آزادی.
ما به عنوان همسفری قابل اعتماد برای موکلین خود متعهد هستیم به :

  • خلق مزیت های رقابتی از طریق راه حلهای خاص.
  • تجربه حس زیبای آزادی و پیشگام بودن در زندگی.
  • فراهم آوردن فرصت ابراز وجود و خاص بودن.
  • تجربه کامیابی پی در پی کنار هم با شور و اشتیاق و اطمینان به یکدیگر.

دیدگاه ها و ارزشهای ما

احترام به حریم خصوصی افراد، امانت داری، احترام به ارزشهای والای انسانی،  ایجاد ارزش ، تاثیر مثبت بر جامعه بخشی از ارزشهای کلیدی  ما هستند.آنچه که برند رهپویان را از سایر برندها متمایز می سازد  تعهد همزمان  به   “ساختن زندگی برتر برای موکلین برند رهپویان ” و “جهان بینی برند رهپویان”  است.

  • احترام به حریم خصوصی افراد

حین اینکه از وظایف اصلی ما  گردآوری اطلاعات در ارتباط با محصول، شرکت، کالا، تبیین استراتژیهای  تبلیغاتی ،پایش سهم بازار و کانال توزیع به طور کلی بازار موکلین مان است ، حساسیت ما به حریم خصوصی افرادی که مستقیم و یا غیر مستقیم با این فراگردها در ارتباط هستند ،قابل توجه می باشد.

  • امانت داری

امانت داری اولین شرط برای ایجاد اعتماد متقابل است . ما و موکلینمان هردو به خوبی به این موضوع واقف هستیم که اثر بخشی  همکاریها  تنها و تنها در سایه این اعتماد وارتباط نزدیک میسر خواهد شد. لذا برای این ارتباط می بایست موکلین برند رهپویان به ما  به عنوان وکیل خود اعتماد کامل داشته باشند .برند رهپویان برای جلب اعتماد موکلین،  تعهد خود به حفظ اسرار تجاری ایشان را تحت هر شرایطی و به صورت کاملا محرمانه وظیفه اصلی خود می داند و این ارزشی است که ما آن را به عنوان اصل امانت داری برند رهپویان می شناسیم و به آن بسیار پایبند هستیم.

  • احترام به ارزشهای والای انسانی و آزادی افراد

ما به ظرفیت و نیاز افراد به کمال گرایی ، همانند استعداد و دیدگاههای  موکلینمان، فارغ التحصیلان، همکاران  ، متقاضیان استخدام و کلیه افرادی که در حین انجام وظایفمان با آنها آشنا می شویم ، احترام می گذاریم.
برند رهپویان صرف سود فعالیت نکرده و برای انسانها به واسطه ارزشهای انسانی ایشان فارغ از موقعیت و طبقه اجتماعی آنها احترام فراوان قائل است.

  • ایجاد ارزش

خلق ارزش یکی از تعهدات مهم برند رهپویان در سایه پرهیز از خطا و آزمون و ناشی از کنکاش علمی و تخصصی در علت و معلول هاست. علاوه بر نظریه پردازی صرف، ما متعهد به ایجاد تغییرات کمی و کیفی مثبت و قابل لمس درکسب و کار موکلین خود هستیم. تلاشهای ما به صورت مستقیم می بایست  باعث تغییر مسیر کسب و کار موکلین به سمت ارتقاء توانمندیهای آنها و ایجاد  مزیت های رقابتی آنها شود. در نهایت فراتر از فقط کسب و کار ، ما به دنبال فراهم آوردن  تجریه یک زندگی بهتر و به دور از دغدغه های معمول برای موکلین برند رهپویان هستیم.

  • تاثیر مثبت بر جامعه

فراتر از مرزهای تجارت ، ما به دنبال تاثیر گذاری مثبت و ماندگار بر جامعه هستیم. ما معتقدیم که مسئولیت اجتماعی  ما به عنوان برند رهپویان ،  فراهم آوردن جهانی  بهتر برای زندگی از طریق فعالیت های برتر از سود و سود آوری  ما و  موکلینمان است. ما بدنبال وقف بخشی از منابع مالی وزمانی خود برای مکاشفه در  جهت رفع  دغدغه  و مشکلات جهان و جامعه ای هستیم که در آن زندگی می نماییم. یکی از تعهدهای مهم برند رهپویان ، تلاش برای ترقیب و تشویق موکلینمان به حفاظت از منابع و محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی برندها از طریق تولید و عرضه خدمات و کالاهای منطبق و سازگار با محیط زیست باصرف بهینه انرژی و منابع محدود زمین است.