رشد صادرات فولادی در ۵ ماهه ۹۵

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

آمار عملکرد واحدهای فولادسازی ( فولاد آلیاژی ایران، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد اکسین و فولاد هرمزگان ) در پنج ماه نخست ۱۳۹۴ نشان داد صادرات صورت گرفته شمش و تولیدات فولادی یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۸۷۱ تن بوده است.
همچنین میزان صادرات شمش و تولیدات فولادی در مرداد ماه امسال ۲۴۳ هزار و ۳۱۸ تن بود که در مقایسه با رقم ۳۶۱ هزار و ۴۱ تن ماه مشابه سال گذشته کاهش ۳۳ درصدی نشان می دهد .

بررسی میزان صادرات پنج ماهه واحدهای تولیدی یاد شده مشخص کرد فولاد آلیاژی ایران در این دوره با صدور ۲۵ هزار و ۵۹۸ تن تولیدات خود، نسبت به هفت هزار و ۷۶۹ تن عملکرد پنج ماهه نخست ۹۴ رشد ۲۲۹ درصدی ثبت کرد که بالاترین بازده عملکردی بود.
علاوه براین صادرات کلاف اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان در مرداد ماه ۱۳۹۵ به میزان دو هزار و ۵۵۱ تن بود که در مقایسه با رقم ۱۸۲ تن ماه مشابه پارسال رشد یکهزار و ۳۰۲ درصدی دارد.
علاوه براین واحد فولاد اکسین نیز در مرداد امسال پنج هزار و ۶۱۰ تن ورق عریض صادر کرد که نسبت به صادرات در ماه مشابه ۱۳۹۴ که رقم ۱۱۰ تن بود افزایش پنج هزار درصدی نشان می دهد .
فولاد هرمزگان هم با وجود اینکه در مرداد ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۹ هزار و ۷۹۸ تن اسلب ( شمش فولادی ) صادر کرده بود، در این زمینه مرداد ماه امسال عملکرد صفر داشت.
اقلام صادراتی واحدهای فولادسازی یادشده علاوه بر شمش، میلگرد، تیرآهن، شمش چدن، ورق گرم، ورق سرد، کلاف گرم، ورق عریض و … ثبت شده است.
واحدهای فولادسازی کشور در چهارماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ به میزان ۶ میلیون و ۶۰ هزار و ۵۷۸ تن فولاد خام تولید کردند، درحالی که این رقم در مدت مشابه پارسال پنج میلیون و ۸۷۲ هزار و ۸۲۸ تن بود.
فولاد مبارکه با بیش از یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن، فولاد خوزستان با یک میلیون و ۱۷۶هزار تن و ذوب آهن اصفهان با ۸۲۹ هزار و ۲۳۰ تن بالاترین سهم را در دوره مورد بررسی داشتند.
علاوه بر این در چهار ماه نخست امسال پنج میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۵۸ تن انواع تولیدات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گالوانیزه خودرو، ورق گرم، لوله و ..) در کشور محقق شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۴۸۵ هزار و ۷۹۰ تن بود، کاهش حدود ۱.۴ درصدی ثبت کرد.
شرکت های فولادی در تیرماه امسال، یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۹۲ تن فولاد خام و یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۴۳۵ تن انواع تولیدات فولادی عرضه کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۱۳۹۴ که یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۶ تن فولاد خام و یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۸۸ تن تولیدات فولادی بود به ترتیب حدود ۴۷ صدم درصد و یک درصد کاهش یافت.