مدیر لجستیک

این موضوع را که محیط کسب وکار امروز بسیار متلاطم می باشد را نمی توان انکار کرد . همین امر باعث شده است که بخش صنعت هر روز با چالشی جدید مواجه شود . در طول تجربه کاری خود متوجه شده ام از آنجاییکه نمی توان برای چالشهای پیش رو راه حل هایی از پیش تعیین شده تعریف نمود ، زمانیکه صنایع با مشکلی مواجه می شوند هزینه و زمان زیادی را صرف می کنند که بتوانند راه حلی درست و مناسب شرایط اتخاذ نمایند که این امر باعث صرف هزینه فرصت فراوان برای ایشان گردیده است. در کنار تحصیلات تکمیلی ام در رشته مدیریت بازرگانی ، همیشه سعی نموده ام تجربه خود را به نحوی ارتقا دهم که بتوانم دغدغه های پیشروی صنعت در امر لجستیک را کاملا درک نمایم، ضمن اینکه همیشه به این امر واقف بوده ام که ارائه راه حلهای منعطف می تواند سازمان ها را در اکثر تلاطم های محیطی بیمه نماید. بینش و رهیافت های من به عنوان مدیر اجرایی شرکت رهپویان به عنوان همسفری مطمئن به شما کمک خواهدنمود تا با انتخاب ها و تصمیمات صحیح بتوانید از اقیانوس مواج کسب وکار به کاراترین و اثربخش ترین روش عبور نمایید . ما پاسخ مناسبی برای چالش های حمل و نقل ولجستیکی شما داریم .