فدراسیون بین المللی اتحادیه کارگزاران حمل و نقل بار یا سازمان فیاتا

فدراسیون بین المللی اتحادیه کارگزاران حمل و نقل بار یا سازمان فیاتا ( FIATA : French: FédérationInternationale des Associations de Transitaires et Assimilés )

سازمان فیاتا همان فدراسیون بین المللی انجمن های فورواردر ها می باشد . (The International Federation of Freight Forwarders Associations )

این فدراسیون در سال ۱۹۲۶ در وین تشکیل شده ولی فعالیت آن در جنگ جهانی دوم متوقف گردید و بعد از جنگ تاکنون در جنبه های مختلف ارتباطی و حرفه ای توسعه بسیاری یافته است و در حال حاضر بزرگترین سازمان های بین المللی غیر دولتی در زمینه حمل و نقل بار به شمار می رود و دارای ۳۵ هزار عضو به صورت بنگاه کارگزاری از ۱۳۰ کشور جهان می باشد .

از جمله اهداف این فدراسیون تدارک آموزش حرفه ای در سطح بین المللی و گسترش تجارت بین المللی و مبادلات بین کشور های جهان است . این فدراسیون با برگزاری کنگره هایی در هر دوسال یکبار به اعضا خود امکان می دهد که آخرین اطلاعات و دستاورد ها و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند .

فدراسیون مذکور اقدام به طرح و تدوین اسناد متحد الشکل و یکنواخت برای استفاده کارگزاران حمل و نقل نموده و آن را در جزوه ای به نام اسناد فیاتا منتشر ساخته است . از جمله اسناد مذکور می توان بارنامه حمل مرکب فیاتا را نام برد که یک سند حمل سراسری برای کارگزار می باشد . این سند قابل معامله بوده و توسط اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسیده است .

بارنامه فیاتا در حمل کالا با کامیون ، کشتی ، قطار و هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد و تنها بارنامه صادره توسط کارگزاران حمل و نقل که مورد قبول بانک ها می باشد .

شایان ذکر است بانک ها سند حمل صادر شده توسط فورواردر ( کارگزار ) را نخواهند پذیرفت مگر آنکه FBL ( FIATA Combing Transport ) ( بارنامه حمل مرکب فیاتا ) باشد که به تایید اتاق بازرگانی رسیده و یا اینکه سند حمل توسط فورواردر ( کارگزاری ) که خود به عنوان حمل کننده یا نماینده حمل کننده معین عمل می کند صادر شده باشد .

منبع : کتاب مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

نویسنده : دکتر توفیق عرفانی

تهیه کننده: مهرداد دهرآزما