تداوم رشد تراز مثبت تجاری در ۱۰ ماهه ۹۵

۴ بهمن ۱۳۹۵

تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران تا ابتدای بهمن ماه سال‌جاری منتشر شد. بر این اساس صادرات غیرنفتی ایران به ۳۵میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ و ۳۷ صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ و ۲۱ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.

ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال‌ جاری در مجموع به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال ۵ و ۸ درصد رشد داشته و تجار ایرانی ۳ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجی ایران طی ده ماهه سال‌جاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار بود.
در این مدت تشریفات گمرکی ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن کالای وارداتی و ۱۰۲میلیون و ۴۳ هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر  انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲ و ۸۷ صدم درصد و ۳۳ و ۷۶ صدم درصد افزایش داشته است. در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که۱۷ و ۸ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۵ و ۵۳ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و۳۴۵ میلیون  دلار و سهم ۳ و ۸۱ صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و۶۸ میلیون دلار و سهم ۳ و ۳ صدم درصدی و پروپان مایع شده با ۹۹۰ میلیون دلار و سهم ۲ و ۸۱ صدم درصدی قرار دارند.
اقلام عمده وارداتی طی ده ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۷۷۴ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۶۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۲۶ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار بود.
چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به طوری که در ده ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۶ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ و۵۳صدم درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۵۶۷میلیون دلار قرار دارند.
آمار تجارت خارجی کشورمان در ده ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۸ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار، جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب یک و ۲۷ صدم درصد، ۱۱ و ۴۷ صدم درصد، ۸ و ۷۴ صدم درصد و ۱۰ و ۹۹ صدم درصد کاهش داشته است.
واردات ایران از آلمان در ده ماهه سال‌جاری  به یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود .واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶ و ۳۹ صدم درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته ۳۸ و ۲۲ بوده است.